Blog

1. ข้อดีของการใช้หินแกรนิตเทียบกับโต๊ะเหล็กหรือโต๊ะธรรมดา 2. วิธีเก็บรักษา 3.ใช้สำหรับงานลักษณะแบบไหน 4.ควรที่เลือกเกรดที่ถูกต้องอย่างไร

1. วิธีสอบเทียบ Vernier 2. วิธีสอบเทียบ Dial Gauge 3. วิธีสอบเทียบ Dial Test 4. วิธีสอบเทียบ Micrometer 5. วิธีสอบเทียบ Bore Gauge 6. วิธีสอบเทียบ Holtest

1. ไฮเกจมีแบบไหนบ้าง 2. วิธีการใช้งาน 3. การใช้ QM Height, Linear Height ดีกว่ายังไง

1. วิธีใช้งานไดอัลเกจและไดอัลเทส 2. สามารถใช้งานวัดอะไรได้บ้าง 3. การเลือกรุ่นให้ถูกต้องกับชิ้นงาน 4. คุณสมบัติของแต่ละรุ่นแตกต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ปากวัดเป็นรูบี้ กันน้ำ กันshock

ประเภทของเวอร์เนียร์ จะแบ่งออกเป็น 3 แบบ 1.แบบธรรมดา 2.แบบไดอัล 3.แบบดิจิตอล

ประเภทของไมโครมิเตอร์ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ 1. แบบธรรมดา 2. แบบดิจิตอล

แนะนำเครื่องมือแต่ละชนิด ข้อดีและข้อเสียของการใช้เครื่องมือแต่ละชนิดคืออะไรในการวัดรูใน เครื่องมือแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร วิธีการวัดเบื้องต้นและการสำคัญของการใช้ setting ring

1. เกจบล็อคคืออะไร 2. วิธีเก็บรักษา 3. เกจบล็อคใช้งานอะไรได้บ้าง 4. การเลือกเกรดของเกจบล็อคสำคัญอย่างไร

1. ประเภทของไมโคร ธรรมดา ไดอัล ดิจิตอล 2. มีปากวัดแบบไหนบ้าง และชิ้นงานแบบไหนถึงจะเหมะสมกับปากวัด

Laser Triangulation 3D scanning Technology การวัดโดยใช้หลักการของการใช้ Laser Triangulation คือการฉายแสงเลเซอร์จากเครื่องวัดไปสู่ผิวชิ้นงานโดยจะมีกล้องเซนเซอร์ที่ตั้งอยู่เพื่อส่องชิ้นงาน

Profile Projector คือเครื่องฉายเทียบเงา ในการตรวจวัดชิ้นงานขนาดเล็กที่มีความซับซ้อนสูงตัวอย่างเช่น เกียร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกา ชิ้นส่วนเครื่องบิน หรือในงานที่มีการเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อมีการสัมผัส เช่น งานพลาสติกหรือยาง เป็นต้น

CMM (Coordinate Measuring Machine) หรือที่รู้จักกันในชื่อของเครื่องวัดสามมิติ เป็นเครื่องมือวัดขนาดชิ้นงาน ที่มีความซับซ้อน ที่เครื่องมือพื้นฐานทั่วไป ยากที่จะทำการวัดขนาดได้ cmm จึงเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ในการวัดขนาด ที่มีความซับซ้อน และยังสามมารถวัดขนาดชิ้นงานตามแบบ หรือตามข้อกำหนด GD&T ได้ด้วย

ความแข็งเป็นคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุ ที่เรานำมาประกอบการเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม ความแข็งเป็นคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุ ที่เรานำมาประกอบการเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม วัสดุเหล่านี้จึงต้องการค่าความแข็งที่แตกต่างกันออกไป

ณ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยางหรือพลาสติกถูกนำไปใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญใน อุตสาหกรรมยานยนตร์ อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิค อุปกรณ์แพทย์และยา การวัดความแข็งของยางและพลาสติกเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุณภาพชิ้นงานหรือแจงคุณสมบัติเชิงกลของยาง และหนึ่งในสเกลที่นิยมก็คือ Durometer (Shore Scale)

ผู้นำด้านการผลิตอุปกรณ์วัดความแข็งของยาง ( Durometer ) ในประเทศญี่ปุ่น ขอนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากบริษัทฯ เครื่องมือวัดความแข็งยางชนิดอัตโนมัติรุ่น GX-02 (ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 7619/ JIS K6253) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการวัดความแข็งของยาง ไม่ว่าจะเป็นด้าน อุตสาหกรรมรถยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิค หรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่มียางเป็นองค์ประกอบสำคัญ

ปัจจุบันการวัดความแข็งยางเพื่อตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะวิธีการวัดด้วยหน่วย IRHD และหน่วย Shore โดยเฉพาะเครื่องวัดความแข็งยางด้วยหน่วย IRHD (IRHD จะมีหลายประเภทแต่บทความนี้จะพูดถึงแค่ IRHD M Method หรือที่เรียกว่า Micro IRHD กำลังเป็นนิยมขึ้นเรื่อยใน อุตสาหกรรมรถยนต์ อีเล็กโทรนิคและยา