วิธีการสอบเทียบเครื่องมือ

Last updated: 13 Dec 2022  |  12163 Views  | 

1. วิธีสอบเทียบ Vernier มีขั้นตอนดังนี้

Super vernier caliper 500-785 Mitutoyo.png

 1. เตรียมเครื่องมือ (Vernier) ที่จะทำการสอบเทียบโดยการตรวจสอบสภาพเครื่องมือว่ายังอยู่ในสภาพพร้อมที่จะสอบเทียบ
 2. ทำความสะอาดเครื่องมือ (Vernier) ก่อนที่จะสอบเทียบ
 3. อุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องมือและ Standard เช่น กระดาษทิชชูแบบไม่เป็นขน, แอลกอฮอร์ 95%, ถุงมือผ้า
 4. เตรียม Standard เพื่อใช้ในการสอบเทียบ Vernier เช่น Caliper Checker, Gauge Block Set ตามระยะของเครื่องมือหรือคอบคุมRange ของ Vernier  (ถ้ามีชุดไดชุดหนึ่งหรือทั่งหมดก็ได้)
 5. จากนั้นก็ทำการวัดขนาดของเกจบล็อกว่ามีความเที่ยงตรงตามที่ตัวเลขละบุที่ตัวเกจบล็อกหรือเปล่า เช่น 1.00, 1.25, 1.50, 2, 3, 5, 10, 15, 20,  25, 50, 100, 150, 200 mm  ± ไม่เกิน Accuracy ของเครื่องมือตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 6. จากนั้นก็ลงบันทึกใบตรวจสอบเพื่อออกผลการสอบเทียบ

 

2. วิธีสอบเทียบ Dial Gauge มีขั้นตอนดังนี้

วิธีสอบเทียบ Dial Gauge.png

 

 1. เตรียมเครื่องมือ (Dial Gauge) ที่จะทำการสอบเทียบโดยการตรวจสอบสภาพเครื่องมือว่ายังอยู่ในสภาพพร้อมที่จะสอบเทียบ
 2. ทำความสะอาดเครื่องมือ (Dial Gauge) ก่อนที่จะสอบเทียบ
 3. อุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องมือและ Standard เช่น กระดาษทิชชูแบบไม่เป็นขน, แอลกอฮอร์ 95%, ถุงมือผ้า
 4. เตรียม Standard เพื่อใช้ในการสอบเทียบ Dial Gauge เช่น i-Checker, Dial Indicator Tester ตามระยะของเครื่องมือหรือคอบคุมRange ของ Dial Gauge (ถ้ามีชุดไดชุดหนึ่งหรือทั่งหมดก็ได้)
 5. จากนั้นก็ทำการวัดตรวจสอบเครื่องมือตามระยะของเครื่องมือที่กำหนด ± ไม่เกิน Accuracy ของเครื่องมือตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 6. จากนั้นก็ลงบันทึกใบตรวจสอบเพื่อออกผลการสอบเทียบ

 

 

 

 

3. วิธีสอบเทียบ Dial Test  มีขั้นตอนดังนี้

Calibration tester I-Checker IC-2000 Indicator calibration Machine

 

 

 1. เตรียมเครื่องมือ (Dial Test) ที่จะทำการสอบเทียบโดยการตรวจสอบสภาพเครื่องมือว่ายังอยู่ในสภาพพร้อมที่จะสอบเทียบ
 2. ทำความสะอาดเครื่องมือ (Dial Test) ก่อนที่จะสอบเทียบ
 3. อุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องมือและ Standard เช่น กระดาษทิชชูแบบไม่เป็นขน, แอลกอฮอร์ 95%,ถุงมือผ้า
 4. เตรียม Standard เพื่อใช้ในการสอบเทียบ Dial Test  เช่น i-Checker, Dial Indicator Tester, Calibration Tester ตามระยะของเครื่องมือหรือคอบคุม Range ของ Dial Gauge (ถ้ามีชุดไดชุดหนึ่งหรือทั่งหมดก็ได้)
 5. จากนั้นก็ทำการวัดตรวจสอบเครื่องมือตามระยะของเครื่องมือที่กำหนด ± ไม่เกิน Accuracy ของเครื่องมือตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 6. จากนั้นก็ลงบันทึกใบตรวจสอบเพื่อออกผลการสอบเทียบ

 

 

 

 

4. วิธีสอบเทียบ Micrometer มีขั้นตอนดังนี้

Calibrating measuring instruments

 1. เตรียมเครื่องมือ (Micrometer) ที่จะทำการสอบเทียบโดยการตรวจสอบสภาพเครื่องมือว่ายังอยู่ในสภาพพร้อมที่จะสอบเทียบ
 2. ทำความสะอาดเครื่องมือ (Micrometer) ก่อนที่จะสอบเทียบ และ Micrometer Stand
 3. อุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องมือและ Standard เช่น กระดาษทิชชูแบบไม่เป็นขน, แอลกอฮอร์ 95%, ถุงมือผ้า
 4. เตรียม Standard เพื่อใช้ในการสอบเทียบ Micrometer เช่น Optical Parallels, Gauge Block Set  ตามระยะของเครื่องมือหรือคอบคุม Range ของ Micrometer  (ถ้ามีชุดไดชุดหนึ่งหรือทั่งหมดก็ได้)
 5. จากนั้นก็ทำการตรวจสอบเครื่องมือโดยการวัดหน้าสัมผัสด้วย Optical Parallels ว่ามีความเรียบมากน้อยแค่ใหน
 6. จากนั้นก็ทำการวัดขนาดของเกจบล็อกว่ามีความเที่ยงตรงตามที่ตัวเลขละบุที่ตัวเกจบล็อกหรือเปล่า เช่น 1.00, 1.25, 1.50, 2, 3, 5, 10, 15, 20,  25 mm  ± ไม่เกิน Accuracy ของเครื่องมือตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 7. จากนั้นก็ลงบันทึกใบตรวจสอบเพื่อออกผลการสอบเทียบ

 

5. วิธีสอบเทียบ Bore Gauge มีขั้นตอนดังนี้

Bore gauge Calibrating measuring instruments

 

 

 1. เตรียมเครื่องมือ (Bore Gauge) ที่จะทำการสอบเทียบโดยการตรวจสอบสภาพเครื่องมือว่ายังอยู่ในสภาพพร้อมที่จะสอบเทียบ
 2. ทำความสะอาดเครื่องมือ (Bore Gauge) ก่อนที่จะสอบเทียบ
 3. อุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องมือและ Standard เช่น กระดาษทิชชูแบบไม่เป็นขน, แอลกอฮอร์ 95%, ถุงมือผ้า
 4. เตรียม Standard เพื่อใช้ในการสอบเทียบ Bore Gauge เช่น i-Checker, Dial Indicator Tester ตามระยะของเครื่องมือหรือคอบคุม Range ของ Bore Gauge (ถ้ามีชุดไดชุดหนึ่งหรือทั่งหมดก็ได้)
 5. จากนั้นก็ทำการวัดตรวจสอบเครื่องมือตามระยะของเครื่องมือที่กำหนด ± ไม่เกิน Accuracy ของเครื่องมือตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 6. จากนั้นก็ลงบันทึกใบตรวจสอบเพื่อออกผลการสอบเทียบ

 

 

 

 

6. วิธีสอบเทียบ Holtest มีขั้นตอนดังนี้

Hole test Calibrating measuring instruments 

 1. เตรียมเครื่องมือ (Holtest) ที่จะทำการสอบเทียบโดยการตรวจสอบสภาพเครื่องมือว่ายังอยู่ในสภาพพร้อมที่จะสอบเทียบ
 2. ทำความสะอาดเครื่องมือ (Holtest) ก่อนที่จะสอบเทียบ
 3. อุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องมือและ Standard เช่น กระดาษทิชชูแบบไม่เป็นขน, แอลกอฮอร์ 95%, ถุงมือผ้า
 4. เตรียม Standard เพื่อใช้ในการสอบเทียบ Holtest เช่น Setting Ring ตามระยะของเครื่องมือที่เราจะสอบเทียบหรือคอบคุม Range ของ Holtest
 5. จากนั้นก็ทำการวัดตรวจสอบเครื่องมือตามระยะของเครื่องมือที่กำหนด เช่น Holtest ระบุ 20-30 mm ก็ต้องใช้  Setting Ring  20-30 mm ± ไม่เกิน Accuracy ของเครื่องมือตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 6. จากนั้นก็ลงบันทึกใบตรวจสอบเพื่อออกผลการสอบเทียบ

 

 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy