Profile Projector - PJ/PV/PH Series [Mitutoyo]

Last updated: 14 May 2021  |  5473 Views  | 

Profile project [Mitutoyo]

Profile Projector คือเครื่องฉายเทียบเงา ในการตรวจวัดชิ้นงานขนาดเล็กที่มีความซับซ้อนสูงตัวอย่างเช่น เกียร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกา ชิ้นส่วนเครื่องบิน หรือในงานที่มีการเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อมีการสัมผัส เช่น งานพลาสติกหรือยาง เป็นต้น ซึ่งชิ้นงานเหล่านี้ไม่สามารถตรวจวัดผ่านเครื่องวัดแบบสัมผัส (contact instruments) ทั่วๆไปได้ ด้วยเหตุนี้วิธีการวัดแบบไม่สัมผัส (non-contact measurement) มีความแม่นยำสูง โดยการฉายภาพของชิ้นงานไปบนจอรับภาพ (Projection screen) แบบ 2 มิติ โดยอาศัยหลักการสะท้อน และการหักเหของแสง ด้วยระบบแสงส่องไปยังชิ้นงานและผ่านชุดเลนส์กำลังขยายขนาดต่างๆ และเกิดเป็นภาพเงาที่หลังเลนส์ซึ่งมีกระจกเงารองรับ และสะท้อนเข้าสู่ฉากรับภาพ เพื่อใช้ในการวัดงาน การตรวจสอบ เหมาะสำหรับการวัดชิ้นงานที่หลากหลาย

Mitutoyo PJ/PV/PH Series เป็นการพัฒนา เทคโนโลยีระบบเลนส์และระบบการวัดขนาดที่มีความแม่นยำสูง การใช้งานสะดวก หน้าจอมองภาพที่ชัดเจนมากขึ้น

Profile Project PJ-H30

PJ-H30

ระบบชุดไฟส่องสว่างแบบใหม่ ที่ให้ความเข้มแสงของภาพฉายที่เพิ่มขึ้นเป็น 2เท่า ภาพที่แสดงเป็นภาพเสมือนจริง
ค่าความถูกต้องในการวัดสูง (high-accuracy) ช่วงการวัดที่หลากหลาย กลไกปรับเลื่อนแท่นวางชิ้นงานแบบ Quick release mechanism ที่ช่วยสลับการใช้งานในการปรับเลื่อนตำแหน่งแบบเร็วและแบบปรับละเอียดได้อย่างราบรื่น รุ่นนี้มีฟิลเตอร์ในตัวเลนส์ ช่วยอ่านค่าได้ง่ายและชัดเจน

Feature PJ-PV-PH Series

 

PJ-Plus

คุณลักษณะเด่นของรุ่น PJ-Plus เครื่องโปรไฟล์โปรเจ็กเตอร์ขนาดกลาง พร้อมหน้าจอรับภาพขนาด 315 มม. ชุดไฟส่องสว่างเป็นแบบ LED สีขาว เพิ่มความสว่างกว่ารุ่นเดิมและไม่มีความร้อน ทนทานกว่าหลอดปกติมาก จอแสดงผลตัวเลขแบบดิจิตอล ที่อ่านค่าได้ง่าย ติดตั้งใกล้กับหน้าจอรับภาพ พร้อมด้วยจอแสดงผลการวัดมุมแบบดิจิตอล ให้ความสะดวกในการวัดมุมของชิ้นงานสามารถใช้งานร่วมกับชุดประมวลผลข้อมูลแบบ 2 มิติ QM-Data200 (อุปกรณ์เสริม)

Profile Project PJ-PLUS (MITUTOYO)
Profile Project PJ-Plus
 
 
Profile Projector PV-5110 [Mitutoyo]

PV-5110

หน้าจอรับภาพขนาด 500 มม.
เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัดงานเปรียบเทียบภาพของชิ้นงานกับแบบร่างภาพขยายหรือทำการลอกแบบภาพฉายของชิ้นงาน รุ่นนี้สามารถรองรับงานที่ต้องการความละเอียดสูงในการตรวจวัดได้เป็นอย่างดี เหมาะกับชิ้นงานตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบของนาฬิกา ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นงานโลหะ ชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงสูง เป็นต้น

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy