การวัดความแข็ง (Hardness Testing)

Last updated: 13 Dec 2022  |  9892 Views  | 

Hardness Testing Machines HR-430MS (MITUTOYO)

ความแข็งเป็นคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุ ที่เรานำมาประกอบการเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม เช่น การเลือกวัสดุมาใช้ในงานแม่พิมพ์ วัสดุที่ใช่ในงาน Cutting Tools หรือ เครื่องมือวัดอย่าง PIN Gauge   วัสดุเหล่านี้จึงต้องการค่าความแข็งที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการวัดความแข็งเป็นวิธีที่สะดวก และประหยัดในการที่จะทราบค่า Ultimate tensile strength ของวัสดุนั้นๆ ส่วนใหญ่ที่มีความนิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรม สามรถจำแนกเป็นประเภทได้ ดังนี้

  1. Rockwell
  2. Vickers
  3. Durometer (วัดความแข็งยาง)

โดยมีหลักการที่เหมือนกันคือ เครื่องวัดความแข็งจะมีหัวกด(Indenter)ที่มีรูปร่างทรงกลมหรือปิรามิดสำหรับกดลงบนพื้นผิววัสดุด้วยแรงขนาดต่างๆกัน ซึ่งจะทำให้เกิดรอยกดขนาดต่างๆกันด้วย   จากนั้นจะทำการวัดขนาดรอยกดเพื่อนำมาคำนวณความแข็ง ยกเว้นแบบ Duro meter ที่ใช้หัวกด(Indenter) กดลงไปบนชิ้นงานแล้วเป็นการวัดความลึกที่กดลงไป

1. การทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์ (Rockwell Hard Test)
การวัดความแข็งประเภทนี้นิยมใช้การอย่างมากในอุตสาหกรรม วัดความแข็งแบบ Rockwell หัวกดที่ใช้มีอยู่ 2 แบบ คือ
1. Diamond Cone 120° (เพชรทรงกรวย) ใช้กับโลหะแข็ง
2. Steel Ball (เหล็กกล้าทรงกลม) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/16, 1/8, 1/4 หรือ 1/2 นิ้ว ใช้กับโลหะทั่วไป

Rockwell Type Hardness Testing Machines (MITUTOYO)

 

การทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์

Rockwell Type Hardness Testing Machines (MITUTOYO)

Mitutoyo HR 300/400/500 Series เป็นเครื่องทดสอบความแข็ง แบบร็อคเวลล์ ที่มีการปรับน้ำหนักแรงกด โดยระบบแมนนวล ใช้มือปรับน้ำหนักในการทดสอบ รุ่นนี้แสดงผลหน้าจอเป็นระบบดิจิตอล และยังสามมารถเชื่อมต่อข้อมูลการทดสอบกับระบบเก็บข้อมูลอื่นๆ SPC แท่นทดสอบมีระบบหยุดอัตโนมัติ


 

Advanced Rockwell Wizhard HR-500 Series

Mitutoyo Wizhard HR 500 Series สามารถทดสอบความแข็งได้หลาย รูปแบบทั้ง Rockwell, Rockwell superficial และ Brinell การความคุมแรงกดโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบปิดเพื่อให้โหลดที่มีความเที่ยงตรง หัวกดขนาดเล็กที่ยื่นออกมาจากตัวเครื่องเพื่อความสะดวกต่อการทดสอบ

 

 

2.การทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ (Vickers Hardness Test)

Vicker Hardness test

โดยทั่วไปการทดสอบความแข็งแบบ วิกเกอร์ ควรใช้น้ำหนักกด ที่เหมาะสมกับงานเพื่อให้ได้รอยกดรูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม ที่สมบูรณ์ จากนั้นนำรอยกดที่ได้มาวัดเส้นทะแยงมุมของรอยกดโดยกล้องจุลทรรศน์

 

Hardness Testing Machines_HM200 series

Mitutoyo HM-200 Series เป็นเครื่องทดสอบความแข็งแบบ Micro Vickers ที่มีระบบควบคุมแรงกดโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง 0.4903 mN ถึง 19610 mN กำลังขยาย10X, 20X, 50X และ 100X สามรถแปลงค่าความแข็งออกมาได้อีก หลายประเภทในตัวเดียว หน้าจอแบบสัมผัส

 

3. Durometer แบบ Shore

เป็นเครื่องทดสอบด้วยมือซึ่งออกแบบให้ใช้ในการทดสอบ ความแข็งกับวัสดุอ่อน เช่น ยาง พลาสติก และวัสดุประกอบต่างๆ (composites) ซึ่งมีสองชนิดพื้นฐานได้แก่ Shore A กับ D ทั้ง สองชนิดนี้มีขั้นตอนการทดสอบเหมือนกัน คือสปริงจะส่งน้ำหนักไปยังหัวกดซึ่งจะกดลงบน พื้นผิวของชิ้นความแข็ง Shore A หรือ D เป็นวิธีที่นิยมใช้ กับพลาสติกอ่อน เช่น พอลิโอลิฟิน ฟลูออโรพอลิเมอร์ และไวนิล Shore A ใช้สำหรับยางอ่อน ในขณะที่ Shore D ใช้สำหรับยางที่แข็งกว่า ความแข็ง Shore A คือค่าความแข็งสัมพัทธ์ของวัสดุยืดหยุ่น เช่น ยาง หรือพลาสติกอ่อน

Automatic Hardness Tester GX-02series Teclock

Teclock Automatic Hardness Tester GX-02series
เป็นเครื่องทดสอบความแข็งยาง แบบอัตโนมัติ ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าความคุมการทำงาน และมีหน้าจอในการควบคุมแบบสัมผัส ระบบการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนด JIS K 6253 "การกำหนดความแข็ง - ยางวัลคาไนซ์และยางเทอร์โมพลาสติก"

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy