ใบคัตเตอร์MST

คุณสมบัติสินค้า:

สำหรับตัดเหล็ก,โลหะทั่วไป

หมวดหมู่ : เครื่องมือตัด

Share

  • สำหรับตัดเหล็ก,โลหะทั่วไป
  • มีความแม่นยำสูง
  • วัสดุไฮสปีดโคบอลมีความแข็งและทนต่อการสึกหรอเป็นพิเศษ

 

MSTMS    
Non-CoatedTiN-CoatedSize
Code No.Code No.Dia.ThicknessHole DiaNumber of teeth
DTdNT
MST075 x 004TMST075 x 004750.425.448
MST075 x 005TMST075 x 005750.525.448
MST075 x 006TMST075 x 006750.625.448
MST075 x 007TMST075 x 007750.725.448
MST075 x 008TMST075 x 008750.825.448
MST075 x 009TMST075 x 009750.925.448
MST075 x 010TMST075 x 010751.025.448
MST075 x 011TMST075 x 011751.125.448
MST075 x 012TMST075 x 012751.225.448
MST075 x 013TMST075 x 013751.325.448
MST075 x 014TMST075 x 014751.425.448
MST075 x 015TMST075 x 015751.525.440
MST075 x 016TMST075 x 016751.625.440
MST075 x 017TMST075 x 017751.725.440
MST075 x 018TMST075 x 018751.825.440
MST075 x 019TMST075 x 019751.925.440
MST075 x 020TMST075 x 020752.025.440
MST075 x 021TMST075 x 021752.125.440
MST075 x 022TMST075 x 022752.225.440
MST075 x 023TMST075 x 023752.325.440
MST075 x 024TMST075 x 024752.425.440
MST075 x 025TMST075 x 025752.525.440
MST075 x 026TMST075 x 026752.625.440
MST075 x 027TMST075 x 027752.725.440
MST075 x 028TMST075 x 028752.825.440
MST075 x 029TMST075 x 029752.925.440
MST075 x 030TMST075 x 030753.025.440
MST075 x 031 TMST075 x 031753.125.440
MST075 x 032 TMST075 x 032753.225.440
MST075 x 033 TMST075 x 033753.325.440
MST075 x 034 TMST075 x 034753.425.440
MST075 x 035 TMST075 x 035 753.525.436
MST075 x 036 TMST075 x 036753.625.436
MST075 x 037 TMST075 x 037753.725.436
MST075 x 038 TMST075 x 038753.825.436
MST075 x 039 TMST075 x 039753.925.436
MST075 x 040 TMST075 x 040754.025.436
MST075 x 041 TMST075 x 041754.125.436
MST075 x 042 TMST075 x 042754.225.436
MST075 x 043 TMST075 x 043754.325.436
MST075 x 044 TMST075 x 044754.425.436
MST075 x 045 TMST075 x 045754.525.436
MST075 x 046TMST075 x 046754.625.436
MST075 x 047TMST075 x 047754.725.436
MST075 x 048TMST075 x 048754.825.436
MST075 x 049TMST075 x 049754.925.436
MST075 x 050TMST075 x 050755.025.436
MST075 x 055TMST075 x 055755.525.436
MST075 x 060TMST075 x 060756.025.436
MST075 x 065TMST075 x 065756.525.436
MST075 x 070TMST075 x 070757.025.436
MST075 x 075TMST075 x 075757.525.436
MST075 x 080TMST075 x 080758.025.436
MST100 x 005TMST100 x 0051000.525.456
MST100 x 006TMST100 x 0061000.625.456
MST100 x 007TMST100 x 0071000.725.456
MST100 x 008TMST100 x 0081000.825.456
MST100 x 009TMST100 x 0091000.925.456
MST100 x 010TMST100 x 0101001.025.456
MST100 x 011TMST100 x 0111001.125.456
MST100 x 012TMST100 x 0121001.225.456
MST100 x 013TMST100 x 0131001.325.456
MST100 x 014TMST100 x 0141001.425.456
MST100 x 015TMST100 x 0151001.525.456
MST100 x 016TMST100 x 0161001.625.456
MST100 x 017TMST100 x 0171001.725.456
MST100 x 018TMST100 x 0181001.825.456
MST100 x 019TMST100 x 0191001.925.456
MST100 x 020TMST100 x 0201002.025.456
MST100 x 021TMST100 x 0211002.125.456
MST100 x 022TMST100 x 0221002.225.456
MST100 x 023TMST100 x 0231002.325.456
MST100 x 024TMST100 x 0241002.425.456
MST100 x 025TMST100 x 0251002.525.444
MST100 x 026TMST100 x 0261002.625.444
MST100 x 027TMST100 x 0271002.725.444
MST100 x 028TMST100 x 0281002.825.444
MST100 x 029TMST100 x 0291002.925.444
MST100 x 030TMST100 x 0301003.025.444
MST100 x 031TMST100 x 0311003.125.444
MST100 x 032TMST100 x 0321003.225.444
MST100 x 033TMST100 x 0331003.325.444
MST100 x 034TMST100 x 0341003.425.444
MST100 x 035TMST100 x 0351003.525.444
MST100 x 036TMST100 x 0361003.625.444
MST100 x 037TMST100 x 0371003.725.444
MST100 x 038TMST100 x 0381003.825.444
MST100 x 039TMST100 x 0391003.925.444
MST100 x 040TMST100 x 0401004.025.444
MST100 x 041TMST100 x 0411004.125.444
MST100 x 042TMST100 x 0421004.225.444
MST100 x 043TMST100 x 0431004.325.444
MST100 x 044TMST100 x 0441004.425.444
MST100 x 045TMST100 x 0451004.525.436
MST100 x 046TMST100 x 0461004.625.436
MST100 x 047TMST100 x 0471004.725.436
MST100 x 048TMST100 x 0481004.825.436
MST100 x 049TMST100 x 0491004.925.436
MST100 x 050TMST100 x 0501005.025.436
MST100 x 055TMST100 x 0551005.525.436
MST100 x 060TMST100 x 0601006.025.436
MST100 x 065TMST100 x 0651006.525.436
MST100 x 070TMST100 x 0701007.025.436
MST100 x 075TMST100 x 0751007.525.436
MST100 x 080TMST100 x 0801008.025.436
MST125 x 008TMST125 x 0081250.825.468
MST125 x 009TMST125 x 0091250.925.468
MST125 x 010TMST125 x 0101251.025.468
MST125 x 011TMST125 x 0111251.125.468
MST125 x 012TMST125 x 0121251.225.468
MST125 x 013TMST125 x 0131251.325.468
MST125 x 014TMST125 x 0141251.425.468
MST125 x 015TMST125 x 0151251.525.468
MST125 x 016TMST125 x 0161251.625.468
MST125 x 017TMST125 x 0171251.725.468
MST125 x 018TMST125 x 0181251.825.468
MST125 x 019TMST125 x 0191251.925.468
MST125 x 020TMST125 x 0201252.025.456
MST125 x 021TMST125 x 0211252.125.456
MST125 x 022TMST125 x 0221252.225.456
MST125 x 023TMST125 x 0231252.325.456
MST125 x 024TMST125 x 0241252.425.456
MST125 x 025TMST125 x 0251252.525.456
MST125 x 026TMST125 x 0261252.625.456
MST125 x 027TMST125 x 0271252.725.456
MST125 x 028TMST125 x 0281252.825.456
MST125 x 029TMST125 x 0291252.925.456
MST125 x 030TMST125 x 0301253.025.456
MST125 x 031TMST125 x 0311253.125.456
MST125 x 032TMST125 x 0321253.225.456
MST125 x 033TMST125 x 0331253.325.456
MST125 x 034TMST125 x 0341253.425.456
MST125 x 035TMST125 x 0351253.525.448
MST125 x 036TMST125 x 0361253.625.448
MST125 x 037TMST125 x 0371253.725.448
MST125 x 038TMST125 x 0381253.825.448
MST125 x 039TMST125 x 0391253.925.448
MST125 x 040TMST125 x 0401254.025.448
MST125 x 041TMST125 x 0411254.125.448
MST125 x 042TMST125 x 0421254.225.448
MST125 x 043TMST125 x 0431254.325.448
MST125 x 044TMST125 x 0441254.425.448
MST125 x 045TMST125 x 0451254.525.448
MST125 x 046TMST125 x 0461254.625.448
MST125 x 047TMST125 x 0471254.725.448
MST125 x 048TMST125 x 0481254.825.448
MST125 x 049TMST125 x 0491254.925.448
MST125 x 050TMST125 x 0501255.025.448
MST125 x 055TMST125 x 0551255.525.448
MST125 x 060TMST125 x 0601256.025.448
MST125 x 065TMST125 x 0651256.525.448
MST125 x 070TMST125 x 0701257.025.448
MST125 x 075TMST125 x 0751257.525.448
MST125 x 080TMST125 x 0801258.025.448
MST150 x 008TMST150 x 0081500.825.468
MST150 x 009TMST150 x 0091500.925.468
MST150 x 010TMST150 x 0101501.025.468
MST150 x 011TMST150 x 0111501.125.468
MST150 x 012TMST150 x 0121501.225.468
MST150 x 013TMST150 x 0131501.325.468
MST150 x 014TMST150 x 0141501.425.468
MST150 x 015TMST150 x 0151501.525.468
MST150 x 016TMST150 x 0161501.625.468
MST150 x 017TMST150 x 0171501.725.468
MST150 x 018TMST150 x 0181501.825.468
MST150 x 019TMST150 x 0191501.925.468
MST150 x 020TMST150 x 0201502.025.468
MST150 x 021TMST150 x 0211502.125.468
MST150 x 022TMST150 x 0221502.225.468
MST150 x 023TMST150 x 0231502.325.468
MST150 x 024TMST150 x 0241502.425.468
MST150 x 025TMST150 x 0251502.525.468
MST150 x 026TMST150 x 0261502.625.468
MST150 x 027TMST150 x 0271502.725.468
MST150 x 028TMST150 x 0281502.825.468
MST150 x 029TMST150 x 0291502.925.468
MST150 x 030TMST150 x 0301503.025.456
MST150 x 031TMST150 x 0311503.125.456
MST150 x 032TMST150 x 0321503.225.456
MST150 x 033TMST150 x 0331503.325.456
MST150 x 034TMST150 x 0341503.425.456
MST150 x 035TMST150 x 0351503.525.456
MST150 x 036TMST150 x 0361503.625.456
MST150 x 037TMST150 x 0371503.725.456
MST150 x 038TMST150 x 0381503.825.456
MST150 x 039TMST150 x 0391503.925.456
MST150 x 040TMST150 x 0401504.025.456
MST150 x 041TMST150 x 0411504.125.456
MST150 x 042TMST150 x 0421504.225.456
MST150 x 043TMST150 x 0431504.325.456
MST150 x 044TMST150 x 0441504.425.456
MST150 x 045TMST150 x 0451504.525.456
MST150 x 046TMST150 x 0461504.625.456
MST150 x 047TMST150 x 0471504.725.456
MST150 x 048TMST150 x 0481504.825.456
MST150 x 049TMST150 x 0491504.925.456
MST150 x 050TMST150 x 0501505.025.448
MST150 x 055TMST150 x 0551505.525.448
MST150 x 060TMST150 x 0601506.025.448
MST150 x 065TMST150 x 0651506.525.448
MST150 x 070TMST150 x 0701507.025.448
MST150 x 075TMST150 x 0751507.525.448
MST150 x 080TMST150 x 0801508.025.448
MST175 x 010TMST175 x 0101751.025.480
MST175 x 011TMST175 x 0111751.125.480
MST175 x 012TMST175 x 0121751.225.480
MST175 x 013TMST175 x 0131751.325.480
MST175 x 014TMST175 x 0141751.425.480
MST175 x 015TMST175 x 0151751.525.480
MST175 x 016 TMST175 x 0161751.625.480
MST175 x 017TMST175 x 0171751.725.480
MST175 x 018TMST175 x 0181751.825.480
MST175 x 019TMST175 x 0191751.925.480
MST175 x 020TMST175 x 0201752.025.480
MST175 x 021TMST175 x 0211752.125.480
MST175 x 022TMST175 x 0221752.225.480
MST175 x 023TMST175 x 0231752.325.480
MST175 x 024TMST175 x 0241752.425.480
MST175 x 025TMST175 x 0251752.525.468
MST175 x 026TMST175 x 0261752.625.468
MST175 x 027TMST175 x 0271752.725.468
MST175 x 028TMST175 x 0281752.825.468
MST175 x 029TMST175 x 0291752.925.468
MST175 x 030TMST175 x 0301753.025.468
MST175 x 031TMST175 x 0311753.125.468
MST175 x 032TMST175 x 0321753.225.468
MST175 x 033TMST175 x 0331753.325.468
MST175 x 034TMST175 x 0341753.425.468
MST175 x 035TMST175 x 0351753.525.468
MST175 x 036TMST175 x 0361753.625.468
MST175 x 037TMST175 x 0371753.725.468
MST175 x 038TMST175 x 0381753.825.468
MST175 x 039TMST175 x 0391753.925.468
MST175 x 040TMST175 x 0401754.025.468
MST175 x 041TMST175 x 0411754.125.468
MST175 x 042TMST175 x 0421754.225.468
MST175 x 043TMST175 x 0431754.325.468
MST175 x 044TMST175 x 0441754.425.468
MST175 x 045TMST175 x 0451754.525.456
MST175 x 046TMST175 x 0461754.625.456
MST175 x 047TMST175 x 047 1754.725.456
MST175 x 048TMST175 x 0481754.825.456
MST175 x 049TMST175 x 0491754.925.456
MST175 x 050TMST175 x 0501755.025.456
MST175 x 055TMST175 x 0551755.525.456
MST175 x 060TMST175 x 0601756.025.456
MST175 x 065TMST175 x 0651756.525.456
MST175 x 070TMST175 x 0701757.025.456
MST175 x 075TMST175 x 0751757.525.456
MST175 x 080TMST175 x 0801758.025.456
MST200 x 020TMST200 x 0202002.025.488
MST200 x 021TMST200 x 0212002.125.488
MST200 x 022TMST200 x 0222002.225.488
MST200 x 023TMST200 x 0232002.325.488
MST200 x 024TMST200 x 0242002.425.488
MST200 x 025TMST200 x 0252002.525.472
MST200 x 026TMST200 x 0262002.625.472
MST200 x 027TMST200 x 0272002.725.472
MST200 x 028TMST200 x 0282002.825.472
MST200 x 029TMST200 x 0292002.925.472
MST200 x 030TMST200 x 0302003.025.472
MST200 x 031TMST200 x 0312003.125.472
MST200 x 032TMST200 x 0322003.225.472
MST200 x 033TMST200 x 0332003.325.472
MST200 x 034TMST200 x 0342003.425.472
MST200 x 035TMST200 x 0352003.525.472
MST200 x 036TMST200 x 0362003.625.472
MST200 x 037TMST200 x 0372003.725.472
MST200 x 038TMST200 x 0382003.825.472
MST200 x 039TMST200 x 0392003.925.472
MST200 x 040TMST200 x 0402004.025.472
MST200 x 041TMST200 x 041 2004.125.472
MST200 x 042TMST200 x 0422004.225.472
MST200 x 043TMST200 x 0432004.325.472
MST200 x 044TMST200 x 0442004.425.472
MST200 x 045TMST200 x 0452004.525.460
MST200 x 046TMST200 x 0462004.625.460
MST200 x 047TMST200 x 0472004.725.460
MST200 x 048TMST200 x 0482004.825.460
MST200 x 049TMST200 x 0492004.925.460
MST200 x 050TMST200 x 0502005.025.460
MST200 x 055TMST200 x 0552005.525.460
MST200 x 060TMST200 x 0602006.025.460
MST200 x 070TMST200 x 0702007.025.460
MST200 x 080TMST200 x 0802008.025.460
MST250 x 020 2502.025.492
MST250 x 025 2502.525.492
MST250 x 030 2503.025.490
MST250 x 035 2503.525.490
MST250 x 040 2504.025.490
MST250 x 045 2504.525.484
MST250 x 050 2505.025.484
MST250 x 055 2505.525.484
MST250 x 060 2506.025.484
MST250 x 070 2507.025.484
MST250 x 080 2508.025.484


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้