วิธีการใช้งานบล็อคเกจ

Last updated: 13 Dec 2022  |  10901 Views  | 

วิธีการใช้งานบล็อคเกจ

1. เกจบล็อคคืออะไร
เกจบล็อกคือ (Gauge Block) เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการวัดเพื่อตรวจสอบเครื่องมือว่ายังอยู่ในเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือ (Accuracy) จะมีตัวเลขระบุที่ตัว มีลัษณะแบบแท่งสี่เหลี่ยมมีขนาดและรูปแบบที่แตกต่างกันเช่น Steel,Saramic,Carbide ควรเลือกใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ มีด้วยกันอยู่ 5 Grade คือ K,00,0,1,2

2. วิธีเก็บรักษา

 • สิ่งต่างๆเหล่านี้ควรระลึกไว้เสมอในการเก็บรักษาเครื่องมือทุกครั้ง
 • หลังการใช้ ควรเช็ดฝุ่นและคราบน้ำมันที่มาจากนิ้วมือให้สะอาดด้วยผ้านุ่มและแห้ง
 • ไม่วางเกจบล็อกไว้ในที่แสงแดดส่องถึงโดยตรง
 • เก็บเกจบล็อกในสถานที่ที่มีความชื้นต่ำและอากาศถ่ายเทได้ดี
 • เก็บเกจบล็อกไว้ในที่ที่ปราศจากฝุ่นละออง
 • ควรเก็บเกจบล็อกไว้ในกล่องหรือซองพลาสติกทุกครั้งหลังจากทำความสะอาดเสร็จเพื่อป้องกัน ฝุ่นละอองและความชื้น
 • เมื่อจะต้องเก็บเกจบล็อกเป็นเวลานานๆ ควรชโลมน้ำมันเพื่อป้องกันการเกิดสนิม
 • หลังจากทำความสะอาดทุกขั้นตอนแล้วก็เสร็จสมบูรณ์

3. เกจบล็อคใช้งานอะไรได้บ้าง

 • ใช้เป็นมาตรฐานในการวัด
 • ใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือวัด
 • ใช้ในการเปลียบเทียบค่าในการวัด

4. การเลือกเกรดของเกจบล็อคสำคัญอย่างไร

 • การเลือกเกรดของเกจบล็อกมีความสำคัญในการใช้งานและเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
 • เลือกเกจบล็อกใช้ในห้องแลบสอบเทียบควรใช้เกรดบล็อกเกจ K,00 เพราะมีคาวมละเอียดสูงเที่ยงตรงใช้เป็น Master ในการสอบเทียบ
 • เลือกเกจบล็อกใช้ในห้อง QA,QC ควรใช้เกรด 0,1 เพราะมีความละเอียดที่เหมาะสมกับการใช้งานในการตรวจสอบเครื่องมือหรือทวนสอบ
 • เลือกเกจบล็อกใช้ในการวัดทั่วไปที่ไม่ได้ต้องการความละเอียดมากควรใช้เกรด 1,2 เพราะมีความละเอียดที่เหมาะสมกับการใช้งานในการวัดเพื่อเทียบค่า
 • แต่ถึงอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดที่เลือกเกรดของเกจบล็อกคือความเหมาะสมกับงานที่ใช้ถึงจะถูกต้องเละเที่ยงตรง

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy