วิธีการใช้งานประเภทของไฮเกจเกจ

Last updated: 25 Jul 2021  |  42762 Views  | 

1. ไฮเกจมีแบบไหนบ้าง

Vernier_height_gage_514_102_Mitutoyo

 

 

Vernier Height Gage เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัด ระยะความสูงของชิ้นงานในแนวตั้ง และการตรวจสอบเพื่อมาร์คจุดวัดขนาดของชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ มีความละเอียด 0.02 mmโดยแสดงผลการวัดทางด้านข้างหน้าปัดแบบสเกลและอ่านค่าตัวเลขคล้ายเวอร์เนียร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dial_Height_Gage_SERIES_192_With_digital_counter

 

 

Dial Height Gage เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัด ระยะความสูงของชิ้นงานในแนวตั้ง และการตรวจสอบเพื่อมาร์คจุดวัดขนาดของชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ มีความละเอียด 0.01 mmโดยแสดงผลการวัดทางด้านข้างหน้าปัดแบบไดอัลและอ่านค่าตัวเลขคล้ายไดอัลเกจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Height_Gage_Digimatic_Height_Gage_SERIES_192_Multi_function_Type_with_SPC_Data_Output_MITUTOYO

 

 

Digimatic Height Gage เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัด ระยะความสูงของชิ้นงานในแนวตั้ง และการตรวจสอบเพื่อมาร์คจุดวัดขนาดของชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ มีความละเอียด 0.01mmโดยแสดงผลการวัดทางด้านข้างหน้าจอแบบดิจิตอลและอ่านค่าตัวเลขผ่านหน้าจอ

 

 

 

 

 

 

 

 


2. วิธีการใช้งาน

Vernier Height Gage
 How_to_read_Vernier_height_gage_514_102_Mitutoyo

จากรูปตัวอย่างจะแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่า (1) และ (2)

(1) คือ สเกลหลักเวอร์เนียร์ไฮเกจที่เราอ่านค่าแบบหยาบ 79 mm ตรงกับเส้น 0 ของสเกลรองมากที่สุด

(2) คือ สเกลรองเวอร์เนียร์ไฮเกจที่เราอ่านค่านั้นจะต้องดูเส้นที่ตรงกับสเกลหลักมากที่สุด โดยนับทีขีดละ 2 จะได้ 36 นั้นก็เท่ากับ 0.36 mm

Reading = 79.36 mm

 

 

 

 

 

 

 

Dial Height Gage

How_to_read_Dial_Height_Gage_SERIES_192_With_digital_counter

 

จากรูปตัวอย่างจะแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่า (1) และ (2)

(1) คือ Counter  สเกลหลักไดอัลไฮเกจที่เราอ่านค่าแบบหยาบ 122 mm ตรงกับตัวเลขหน้าจอที่แสดงให้เห็น

(2) คือ Dial สเกลรองของไดอัลไฮเกจที่เราอ่านค่านั้นจะต้องดูเส้นที่ตรงกับเข็มสเกลหน้าปัดมากที่สุด โดยนับทีขีดละ 1 จะได้ 11 นั้นก็เท่ากับ 0.11 mm

Reading = 122.11 mm

 

 

 

 

 

 

 

Digimatic Height Gage

 How_to_read_Height_Gage_Digimatic_Height_Gage_SERIES_192_Multi_function_Type_with_SPC_Data_Output_MITUTOYO

 

จากรูปตัวอย่างจะแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่า Resolution 0.01mm

(1)     คือปุ่ม ON/OFF ถัดมาปุ่ม ZERO/ABS
(2)     คือปุ่ม PRESET ถัดมาปุ่ม HOLD/DATA
(3)     คือปุ่มสามเหลี่ยมลูกศรขึ้น +/- ถัดมาปุ่มสามเหลี่ยมลูกศรลง In/mm

Digimatic Height Gage เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัด ระยะความสูงของชิ้นงานในแนวตั้ง และการตรวจสอบเพื่อมาร์คจุดวัดขนาดของชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ มีความละเอียด 0.01mmโดยแสดงผลการวัดทางด้านข้างหน้าจอแบบดิจิตอลและอ่านค่าตัวเลขผ่านหน้าจอ

 

 

 

 

 

 

 

3. การใช้ QM Height, Linear Height ดีกว่ายังไง

QM Height

Height_Gage_QM_Height_SERIES_518__QMH_600BX_MitutoyoQM Height จากรูปตัวอย่างจะแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่า

- มีความแม่นยำสูงและความละเอียดสูงที่พัฒนาขึ้นใหม่ สำหรับการตรวจวัดตำแหน่ง

- ปุ่มไอคอนต่างๆชัดเจนง่ายต่อการใช้งานด้วยจอ LCD ขนาดใหญ่

- สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในภายนอกได้ ด้วยโพรบเสริมประเภทต่างๆ

- การวัด Go / no-go ดำเนินการโดยตั้งค่าความคลาดเคลื่อนบนและล่างหากผลลัพธ์ไม่สามารถยอมรับได้จอแสดงผลจากสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีแดงดังนั้นความสามารถในการตัดสินทำได้อย่างรวดเร็ว

- ด้ามมือจับเป็นระบบแอร์ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายตำแหน่งการวัด

- แต่วิธีการวัดก็เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ

- แต่ถ้าเทียบกับ Height Gage ทั่วไปก็ดีกว่า
 Linear Height

Linear_Height_SERIES_518_High_Performance_2D_Measurement_System_Mitutoyo

 

Linear Height จากรูปตัวอย่างจะแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่า

- มีความแม่นยำที่ดีเยี่ยมอยู่ที่ (1.1 + 0.6L / 600) µm ด้วยความละเอียด0.1µm/0.5µm/การทำซ้ำ

- Perpendicularity 5 µm และรับประกันความเที่ยงตรง 4 µm

- ระบบขับเคลื่อน/กึ่งลอยช่วยให้การปรับความสูงของการวัดด้วยระบบลมเบา

- มีฟังก์ชั่นพื้นฐานทางสถิติและนอกจากนี้ข้อมูล RS-232C/USBเอาต์พุตมีตัวเลือกในการประเมินข้อมูลการวัดภายนอกด้วย SPCซอฟต์แวร์บนเครื่องพีซี

- วิธีการวัดดำเนินการด้วยปุ่มเดียวสำหรับการเรียกใช้ไฟล์การวัดแบบกึ่งอัตโนมัติ

- แต่ถ้าเทียบกับ Height Gage ทั่วไปก็ดีกว่า
 

 

 

 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy